Bosni i Hercegovini naloženo da zaustavi eksploataciju ruda u Varešu!


Bosni i Hercegovini naloženo da zaustavi eksploataciju ruda u Varešu!

Iz svog iskustva Čobo kaže da poslije rudnika nema ništa.

Sekretarijat Bernske Konvencije pri Vijeću Evrope naložio je nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini da zaustave eksploataciju ruda u Varešu dok se ne razjasne činjenice koje je u svojoj tužbi iznijela Hajrija Čobo, ekološka aktivistica iz Kaknja. Sekretarijat je također izrazio žaljenje zbog izostanka službenog odgovora vlasti u Bosni i Hercegovini, koja je potpisnica Bernske konvencije, ključnog sporazuma posvećenog zaštiti biljnih i životinjskih vrsta te očuvanju njihovih prirodnih staništa.

Sekretarijat izražava ozbiljnu zabrinutost zbog problema koje je podnositelj tužbe iznio u vezi s rudarskom aktivnostima kompanije Adriatic Metals u Varešu, što potencijalno dovodi do gubitka vrsta, degradacije staništa, zagađenja zraka, vode i tla te općenito štetnih posljedica za ekosistem. Također je istaknuta zabrinutost zbog nedostatka učešća javnosti u procesu donošenja odluka, posebno kada je riječ o lokalnom stanovništvu. Od obiju strana, a posebno od vlasti u Bosni i Hercegovini, je zatražena dostava ažuriranih izvještaja o ovim pitanjima za nadolazeći sastanak Sekretarijata u proljeće 2024. godine.

Ovom odlukom je potvrđeno da se pravni postupak protiv Bosne i Hercegovine nastavlja nakon što je Sekretarijat Bernske Konvencije krajem prošle godine u cijelosti prihvatio tužbu zabrinutih građanki i građana iz Kaknja okupljenih u neformalnu grupu Park prirode Trstionica i Boriva. U navedenoj tužbi je istaknuto da je izdavanjem koncesije za eksploataciju teških metala na izuzetno vrijednom i biološki raznolikom, ali istovremeno osjetljivom području, Bosna i Hercegovina prekršila odredbe Bernske konvencije te tako ozbiljno ugrozila opstanak rijetkih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Aktivistkinja iz Kaknja Hajrija Čobo je za BUKU izjavila da je odluku dobila prije desetak dana: "Sa objavom sam čekala dok se isplačem, saberem, dok vidim hoće li druga strana nastaviti biti neozbiljna u svom radu i bezobzirna prema svojim građanima ili će objaviti vijest i odmah poduzeti mjere. Nadamo se da se neće igrati sa odlukama Sekretarijata pri Vijeću Evrope".

main image

 

Koliko je upoznata Čobo, nadležne institucije panično pokušavaju sastaviti izvještaj. A mjere će, kaže, morati poduzeti. I Srbija je morala protiv Rio Tinta po tužbi Marije Alimpić.

Na pitanje hoćete li vršiti dodatni pritisak, organizovati i proteste,  ako rekcija  bh. institucija zakaže, naša sagovornica kaže da hoće, ali da će pokrenuti i nove tužbe.

"U ovom slučaju su narušena i osnovna ljudska prava građana, konkretno pravo na vodu i pravo na zdravu životnu sredinu. Takođe, Općina Kakanj stoji uz naš NGG i pokrenula je zaštitu područja na kakanjskoj opštini, ali to ne isključuje mogućnost zagađenja pitke vode za naš grad obzirom da nam dolazi rijeka iz Vareša", objašnjava Hajrija Čobo, zaključivši da je obustava eksploatacije jedino rješenje jer iz iskustva zna da poslije rudnika nema ništa.