Ministar Delić u Udruženju Leptir, podrška unapređenju položaja djece i osoba s invaliditetom


Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić posjetio je Udruženje za djecu i osobe s invaliditetom i poteškoćama Leptir u Bugojnu, na njihov poziv. Informiran je o radu tog udruženja, koji je baziran na entuzijazmu i borbenosti roditelja djece s teškoćama u razvoju i entuzijasta okupljenih oko njih.

Ministar Delić izrazio je poštovanje i podršku nesebičnom angažmanu direktorici i uposlenicima Udruženja Leptir, koji nesebično rade na unapređenju prava i položaja djece i osoba s invaliditetom. Njihova predanost i posvećenost tom plemenitom cilju neizmjerno doprinose stvaranju inkluzivnijeg društva gdje svako dijete ima pravo na radost, obrazovanje i dostojanstven život – kazao je tokom posjete timu tog udruženja.

Delić je informiran o aktivnostima, projektima, inicijativama i potrebama Udruženja. On je informirao direktoricu i projekt menadžericu o mogućnostima sufinansiranja kroz programe Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da bi osigurali dodatnu podršku u realizaciji projekata i aktivnosti koje se realiziraju u Udruženju za oko 150 korisnika.

Kao federalni ministar rada i socijalne politike osjećam odgovornost da podržim napore svih onih koji rade na unapređenju prava i položaja osoba, posebno djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju, kao i da se njihov glas čuje na svim nivoima vlasti. Njihove inicijative i programi su važni u osiguravanju da djeca s invaliditetom dobiju podršku i resurse koji im omogućavaju da budu dijelom zajednice – kazao je ministar Delić.

Stava je da neprofitni i vladin sektor moraju raditi na jačanju veza između neprofitnog i vladinog sektora da bi se osigurao sinergijski pristup u rješavanju izazova s kojima se suočavaju djeca s invaliditetom. Dijalogom, partnerstvom i zajedničkim naporima možemo ostvariti značajne pomake u ostvarivanju prava i dobrobiti tih članova naše zajednice – naglasio je nakon posjete ministar Delić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.