U ime općine Bugojno i u svoje lično ime, u povodu 13. oktobra, Dana RTV Bugojno,svim uposlenim upućujem iskrene čestitke.


U ime općine Bugojno i u svoje lično ime, u povodu 13. oktobra, Dana RTV Bugojno,
svim uposlenim upućujem iskrene čestitke.

Ovaj dan je Vaš dan i Vi sa ponosom treba da ga proslavite s obzirom na rezultate koje postižete u
svom radu.

Od 1992. godine kada je osnovana televizija Bugojno, i vaše ukljuĉivanje u sistem Moja TV i
kablovskog operatera Telemach, pa sve do danas, je upravo rezultat Vašeg rada koji je omogućio
stanovnicima cijele Bosne i Hercegovine da prate signal RTV Bugojno.

TakoĊer ovom prilikom uposlenicima JP RTV Bugojno moramo zahvaliti, a ujedno i pružiti svu
moguću podršku za sve što ĉine, obavljajući profesionalno i korektno vrlo težak posao na kojem su
ĉesto izloženi razliĉitim pritiscima kojima oni hrabro odolijevaju.

Naravno, podrška koju vam pruža Vaš osnivaĉ, Općinsko vijeća Bugojno i ja kao naĉelnik općine
će i dalje biti nastavljena u cilju stvaranja još boljih uslova u kojima radite.

U nadi da ćete i dalje uspješno i mudro obavljati svoj posao još jednom Vam ĉestitam
13. oktobar – Dan RTV Bugojno sa željom da budete i dalje posvećeni svom poslu koji
uspješno obavljate.

S poštovanjem,                                                                                                                            OPĆINSKI NAĈELNIK
                                                                                                                                                        Hasan Ajkunić, prof.