Koliko je tragičnih ljudi oko nas!


Koliko je tragičnih ljudi oko nas! To su oni koji uvijek izgovaraju negativne riječi, koji stalno govore "ne mogu", često pripovijedaju o strahu, bez prestanka govore negativno o drugima.

Oni su poput luđaka koji u švicarskom siru vidi samo rupice, a nikada sir. Oni zatvorili oči i viču: »Kad će već jednom svanuti sunce?"

Oni navlače mrak na naša sela i gradove, nad sudbine ljudi, grupa i društva. Negativna riječ i negativna misao doziva bolesti, zla i nesreće u ljudska obitavališta.

Negativne misli stvaraju u tebi utvrde i kule da te sapnu i vežu, kako bi te zarobile.

I uzalud je prepuno radosti i mira oko tebe, tvoje te riječi onesposobljavaju da to vidiš i doživiš. Narodna poslovica kaže: »Oku koje ne želi gledati, uzalud je i svjetlo i naočale.« S druge strane, svaka je pozitivna riječ kao svjetlo koje se bori protiv tame.

Čim si pomislio pozitivno, izrekao dobru riječ, počeo u mašti gledati optimistično, postao si svijetao, zdrav i čist.

Nesreće, zla i ratovi zaustavljaju se pozitivnim riječima i mislima poput ovih: »Bog je jači od rata, Bog je jači od moje
bolesti, Bog je jači od pokvarenosti ljudi.«

(Tako je malo potrebno)