Kada je ukinuta željeznička pruga sa tadašnje željezničke stanice Bugojno


Kada je ukinuta željeznička pruga sa tadašnje željezničke stanice Bugojno uzeta su 4
stuba i postavljena na rukometno igralište iza gimnazije.

Tako su napravljeni reflektori te se moglo trenirati i igrati u večernjim satima.

Radnici “Elektrorada” iz Bugojna su postavili reflektore.

U postavljanju reflektora pomagali su rukometaši, treneri i simpatizeri kluba,
koji su kopali kanale za kablove oko rukometnog igrališta pa do trafostanice koja je bila
iza tadašnje Omladinske ulice sa istočne strane, na raskrižju Omladinske i Đerekove ulice.


Trebalo je prokopati Omladinsku ulicu. Komunalno poduzeće ne dozvoljava. Saznali smo da
postoji cijev ispod ulice ali nitko ne zna gdje je. Ne postoje ni crteži na osnovu kojih smo to
mogli odrediti. Napokon, dolazi jedan stariji električar te je cijev za kabl locirana.

Radnici “Elektrorada” su položili kablove, sportisti zatrpavaju kanale.

Trošna zgrada bivše radionice Tehničke škole nije bila u funkciji pa su prekidači za reflektore postavljeni u predvorje
fiskulturne dvorane. (Klubske prostorije su pravljene kasnije)
Sve je završeno. Iako je dan upaljeni reflektori privlače pažnju prolaznika. Stojimo na
igralištu u društvu električara. U tom momentu pojavljuje se uzrujani tadašnji direktor gimnazije.
Odmah me pita gdje je priključena struja za reflektore i da on to neće dozvoliti da se priključe na
gimnaziju. - Ovdje se nekoliko dana izvode radovi. Jesi li vidio kanale do Đerekove ulice.
Reflektori su priključeni na trafostanicu. Direktor opet pita preko čijeg “brojila” ide struja za
reflektore. Tada mu električar reće da su reflektori priključeni na gradsku rasvjetu. Jedino su
prekidači u predvorju fiskulturne dvorane. Tako umiri uzbuđenog direktora.


Prvu utakmicu pod reflektorima u povijesti bugojanskog sporta odigrali su Iskrini
rukometaši povodom Dana oslobođenja Bugojna 09.09.1973.godine protiv rukometaša
“Viteksa” iz Visokog koji su tada bili članovi Prve savezne rukometne lige bivše Jugoslavije.
Naredne fotografije su snimljenne pred početak te prve utakmice pod reflektorima u Bugojnu.


Ponosan sam što smo svojim radom doprinosili stvaranju boljih uvjeta i statusa kluba u
gradu. Nekih učesnika te akcije više nema. Jednog dana neće biti ni živih svjedoka.
Neovisno koliko se to danas cijeni, zapisao sam ovo da se ne zaboravi i da bude nauk
narednim generacijma. Ratko Menjak / infobugojno