Zapošljavanja bez konkursa, skrivanje podataka, upotreba diskrecionih ovlaštenjaPrema članu 118. Zakona o radu FBiH poslodavci imaju mogućnost da uz saglasnost Sindikata preduzeća donesu i objave pravilnike o radu javnih preduzeća i ustanova. Zakon omogućuje i da uređuju posebne uvjete pri zapošljavanju. 

Javna je tajna da se u velikom broju javnih preduzeća u Bugojnu u sindikatima nalaze osobe od povjerenja  uprave uz čiju se saglasnost donose pravilnici o radu u kojima kao mogućnost stoji zapošljavanje bez konkursa.

Cjelokupan proces zapošljavanja odvija se samo između dvije osobe: direktora javne ustanove ili javnog preduzeća i osobe koja treba biti primljena na određeno radno mjesto. Javnost je potpuno isključena iz ovog procesa i uglavnom dobije informacije kada je cijeli proces završen i osoba potpiše ugovor o radu.