Voz “Bosna Ekspres” (1982-1992)


Početkom 80-tih ovo je bio najmoderniji voz u Jugoslaviji! Cijela garnitura voza je bila redizajnirana za potrebe nadolazeće Olimpijade u Sarajevu. Imao je crveni tepih, stjuardese, bio je pun skijaša, poslovnih ljudi i omladine.

Dana 23.05.1982. godine u 15:15 minuta na prvu vožnju krenula je kompozicija od 6 vagona “Bosna Ekspres-a” prema Beogradu.

U izjavi za štampu tim povodom, između ostalog je navedeno: “Na inicijativu rukovodioca i stručnjaka ŽTO Sarajevo i RO za organizaciju prevoza željeznicom (na čelu s prof. dr. Sadikom Beširevićem) došlo je do realizacije Ugovora za obnovu, rekonstrukciju i Veliki popravak 10 kola tipa Y u modernu i luksuznu garnituru “Bosna Ekspresa”.

Svi materijali i rezervni dijelovi koji su ugrađeni u ova lijepa kola su plod rada i saradnje “Janka Gredelj-a” i jugoslovenske privrede. Od uvozne opreme su ugrađena samo 2 elementa u vrijednosti od 1000 DM za čitavu ovu garnituru.


Do kraja 1982. godine u firmu Janko Gredelj poslato je još 7 vagona na modernizaciju. To znači da je ukupno 17 vagona A, tipa Y modernizovano u All vagone. U firmi “Goša” proizveden je još 21 novi vagon u periodu 1983/84. godine.

Odjeljci, hodnik i sanitarni dio su imali nova dizajnerska rješenja i povećan komfor, a sva kola su ozvučena prema zahtjevima za međunarodni saobraćaj. Grijanje kola je bilo električno, vanjski izgled izveden je u posebnom dizajnerskom obliku sa nacrtanim znakom Olimpijade i potpisom “Bosna Ekspres”.

Prostor biffea je bio podjeljen u dva dijela i to barski i restoranski prostor. U barskom prostoru se nalazio šank, restoranski prostor je imao 29 sjedećih mjesta, a do njega je bila kabina za stjuardese sa razglasnim sistemom odakle se puštala muzika i obaveštenja. Biffe kola su raspolagala sa kuhinjom za spremanje i posluživanje toplih jela, hladnih narezaka, lanč paketa i svih vrsta pića.

Vozni red 1982/1983: Bosna Ekspres je za Beograd saobraćao sa jednim parom garniture pod brojem:

152 – Sarajevo (polazak u 15:15) – Beograd (dolazak u 21:15)
151 – Beograd (polazak u 7:10) – Sarajevo (dolazak u 12:45)

Vozni red 1983/1984: Bila su već dva para vozova za Beograd, a u Voznom redu 1984/1985 i jedan par za Zagreb pod brojevima:

150 – Sarajevo (polazak u 6:27) – Beograd (dolazak u 12:25)
151 – Beograd (polazak u 7:20) – Sarajevo (dolazak u 13:06)
152 – Sarajevo (polazak u 15:15) – Beograd (dolazak u 21:14)
153 – Beograd (polazak u 15:15) – Sarajevo (dolazak u 20:55)
140 – Sarajevo (polazak u 6:20) – Zagreb (dolazak u 12:49)
141 – Zagreb (polazak u 15:20) – Sarajevo (dolazak u 21:40)

Vozovi Bosna Ekspres su redovno saobraćali prema Beogradu i Zagrebu sve do aprila 1992. godine.