Nestanku cionističkog Izraela mora prethoditi nestanak arapskih režima koji se ismijavaju sa svojim narodom


Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Na današnji dan (09. marta, 1996. god.), na bolji svijet preselio je šejh Muhamed el-Gazali, i ukopan je u Dženneti bekijji u Medini.

Šejh Muhamed el-Gazali je imao izvanrednu sposobnost da analizira bolesti islamskog ummeta i da, na temelju Kur'ana i Sunneta, ali i na osnovu ogromnog iskustva mudrog čovjeka i učenjaka, ponudi efikasan lijek za te bolesti.

U nastavku donosimo desetak tačaka u kojima je on sažeo uzroke dekadence i teškog stanja muslimanskih naroda:

– Nestanku cionističkog Izraela mora prethoditi nestanak arapskih režima koji su živjeli smijući se svom narodu i uništavajući arapska društva koja su sama sebi nametala strah i slabost.

– Teško narodu koji predvode neznalice i pokvarenjaci, a u kojem se ponižavaju pošteni i sposobni.

– Gubitka duha podrške je zbog slabosti općeg muslimanskog bratstva, a slabost ovog bratstva je zbog činjenice da je iman bolestan, a veza sa Allahom slaba.

– Podanici se pokvare kad se pokvare vladari, a vladari se pokvare kad se pokvare učenjaci. Da nije pokvarenih sudija i pokvarene uleme smanjila bi se i pokvarenost vladara zbog straha da ne postanu prezreni i odbačeni.

– Faraoni i carevi su smatrani božanstvima, samo zato što su našli publiku koja im nesvjesno služi.

– Prisiljavanje na krepost i moralno ponašanje ne čini osobu kreposnom i moralnom, kao što prisiljavanje u vjeru ne čini osobu vjernikom. Sloboda je osnov kreposti i morala.

– Ne znam zašto jedan narod bjesni i tuguje zbog sportskog poraza, a ni dlaka na glavi mu se neće pomjeriti zbog njegovog civilizacijskog, naučnog i društvenog poraza.

– Lažna religioznost može biti pogubnija za jedan narod od očitog ateizma.

– Ako želite promijeniti lošu situaciju, prvo morate pripremiti alternativu prije nego što promijenite situaciju.

– U historiji preporoda naroda poznato je da duhovno buđenje uvijek prethodi političkim i društvenim aktivnostima.