Šumsko privredno preduzeće "Koprivnica" Bugojno


Šumsko privredno preduzeće "Koprivnica" Bugojno,koje je u Jugoslaviji gazdovalo šumama,na području naše općine,posebnu pažnju poklanjalo je obnovi šumskog fonda.

U sklopu ove firme nalazila se i služba za uzgojno-zaštitne radove u šumi.Kako su "Koprivnici" pripadale i šumarije u Donjem Vakufu i Gornjem Vakufu,pod njenom ingerencijom su bile i šume sa ovih područja.


Najveći dio posla ove službe bio je vezan za pošumljavane goleti,terena na kojem je prethodno izvršena sječa drveća.
Pošumljavanje se vršilo tokom proljeća i jeseni.Glavni dio posla obavljali su radnici"Koprivnice".Često bi im u danima vikenda u pomoć priskočili zaposleni iz drugih službi,s kojima bi znali da dođu i članovi njihovih porodica.U vrijeme pošumljavanja "Koprivnica"je zapošljavala i dio sezonskih radnika koji bi bili angažovani na period od dva mjeseca.


Nezaobilazno je bilo i učešće bugojanskih srednjoškolaca,koji bi tako znali zaraditi značajna sredstva za organizovanje đačkih ekskurzija. 1965.godine Šumsko privredno preduzeće „Koprivnica“ Bugojno dobilo je novu zgradu direkcije, koju i danas koristi.