“Političari, mi smo gladni”


“Političari, mi smo gladni” – Svaki drugi stanovnik BiH mašta o mesu na trpezi

Svaki drugi stanovnikBugojna isključen je iz društva po jednom ili više osnova, pokazuju sva relevatna istraživanja o siromaštvu.

Ako se situacija sagleda na osnovu mjerila koja se koriste za procjene rizika u EU, stopa siromaštva u Bugojnu dostiže nivo od 58 odsto socijalno isključenih, dok je broj osoba pogođenih siromaštvom i socijalnom isključenošću na nivou EU u 2018. godini bio 23,5 odsto stanovnika.


Kao teško materijalno diprivirana smatraju se ona domaćinstva koja sebi ne mogu da priušte bar četiri od ukupno devet stvari i usluga koje su neophodne za pristojan život – da otputuju na sedmicu dana godišnjeg odmora, da kupe automobil, da kupe telefon, televizor u boji, te veš mašinu, da imaju jedan mesni obrok svaki drugi dan, da obezbijede adekvatno grijanje stana, da podnesu iznenadne finansijske troškove, ili čak da plate obaveze kao što su stanarina, rate kredita i režije.

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti strateško je opredijeljenje EU, dok se u BiH pristup borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti nalazi se u embrionoj fazi” – konstatuje u ovom izvještaju autorka .

Žene i mladi pod većim rizikom

Analiza pokazuje da žene, mladi, radno neaktivne i osobe bez ili sa nižim stepenom obrazovanja, u prosjeku, imaju veći rizik da pate od siromaštva u BiH. Prema posljednjim dostupnim podacima iz 2019 godine, žena je nosilac u 20,3 odsto siromašnih domaćinstava naspram 16,2 odsto kod muškaraca. Stopa siromaštva među ženama koje su nosioci domaćinstava u Bugojnu, veća je za čak sedam odsto u odnosu na prosjek na nivou BiH” .