Sutra od 7 sati počinje izborna šutnja i ona traje do nedjelje u 19 sati, do zatvaranja birališta


Na Lokalnim izborima 2020. godine koji će biti održani u nedjelju, 15. novembra, građani Bosne i Hercegovine biraju 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 56 skupština općina u RS, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u Federaciji BiH, sedam skupština gradova u Republici Srpskoj, 22 gradonačelnika u BiH i Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata


Rečeno je na današnjoj konferenciji za medije Centralne izborne komisije (CIK) BiH.  Kako je rekao Željko Bakalar, predsjednik CIK-a, prvi put na Lokalnim izborima u BiH, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se bira neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona RS.

Osim 120 načelnika i 22 gradonačelnika na Lokalnim izborima 2020. godine bira se i 3.142 vijećnika/odbornika, od čega 23 predstavnika nacionalnih manjina.

Na izborima učestvuju 543 politička subjekta – 129 političkih stranaka, 262nezavisna kandidata, 72 koalicije, devet Lista nezavisnih kandidata, 71 nezavisni kandidat za nacionalne manjine.

Ovjereno je ukupno 30.809 kandidata od čega 425 kandidata za nečelnike/gradonačelnike, 30.188 kandidata za općinska vijeća odnosno skupštine općina ili gradska vijeća odnosno skupštine grada i skupštinu Brčko Distrikta BiH, te 196 kandidata predstavnika nacionalnih manjina

“U zaključeni Centralni birački spisak (stanje na dan 01. oktobra 2020. godine u ponoć) upisano je ukupno 3.283.380 birača i to: broj redovnih birača je 3.141.257; broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu 7.925; broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično 14.059; broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH 704; broj birača koji glasaju putem pošte 102.377 i 17.058 birača je upisano da glasa putem mobilnog tima, to su redovni mobilni timovi, ne oni posebni COVID-19″, kazao je Bakalar.

Ukupno u BiH je formirano 5.759 biračkih mjesta uključujući i 388 mobilnih timova (to su redovni mobilni timovi ne oni posebni COVID-19 mobilni timovi, o ćemu će CIK BiH imati informaciju nakon izbora).

Kako je objasnio 24 sata prije početka izbora – sutra od 7 sati, počinje izborna šutnja i ona traje do nedjelje u 19 sati, do zatvaranja birališta.

On je podsjetio da će birališta biti otvorena od 7 do 19 sati, te da na birališta treba doći s identifikacionim dokumentom. Birače je pozvao da provjere na kojim biračkim mjestima glasaju.

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrirani”, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10KM+PDV.

Treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.

Bakalar je podsjetio da će ovo biti prvi izbori koji se u BiH održavaju u vrijeme pandemije, te da je ogroman izazov. Naveo je aktivnosti koje će biti provedene kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.

Kazao je da će sva biračka mjesta biti temljeti očišćenja i provjetrena. Javnost je upoznao da je najveći broj izbornih jedinica osiguralo zaštitnu opremu i dezinfekcijska sredstva, izuzev Kreševe i Han Pjeska. 

Također, pravo glasa imaju i birači koji su COVID-19 pozitivni i/ili su u izolaciji odnosno koji su hospitalizirani.

Osobe koje se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom COVID-19 ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadleženog izborne komsije osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev (pisani, putema maila, faksa) uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije (rješenje, medicinski nalaz).