U kaznu će mu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, odnosno od 12. oktobra 2016. godine.