Čampara traži osnivanje mahalske policije


Zastupnik u Skupštini Kantona  Sarajevo, Aljoša Čampara, uputio je inicijativu za formiranje tzv. “kvartovske policije” u okviru MUP-a Kantona  Sarajevo.


Ovom inicijativom traži se od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da izmijeni i dopuni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, kako bi se oformila Jedinica preventivne policije.

Čampara zahtijeva da se u saradnji s Policijskom akademijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, što prije definiše plan i program obuke za policijske službenike nove „kvartovske policije“.

 

U svom obrazloženju, Čampara ističe da su građani Kantona Sarajevo nezadovoljni trenutnim preventivnim radom policijskih službenika. On posebno naglašava da posljednji slučajevi nasilja, uključujući brutalnu likvidaciju na Vilsonovom šetalištu, višestruka ubistva, paljenja automobila i tučnjave, jasno pokazuju ozbiljne probleme sa sigurnošću u Kantonu  Sarajevo.

 

„Kvartovska policija“ imala bi sve ovlasti propisane Zakonom o policijskim službenicima, ali bi njihov fokus bio na prevenciji i stalnom prisustvu u zajednici, posebno na mjestima kao što su škole, trgovi, šetališta i tržni centri. Cilj je da „kvartovski policajci“ izgrade odnos povjerenja s građanima i djeluju preventivno.

Trenutno Odjeljenje za prevenciju maloljetničkog prestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici pri Kabinetu policijskog komesara ne funkcioniše na principu „kvartovske policije“ i ne daje očekivane rezultate, tvrdi Čampara. Zato Skupština, Vlada i MUP Kantona  Sarajevo moraju sistemski djelovati kako bi se poboljšala sigurnosna situacija