Legenda koja živi hiljadu godina: Kameni svatovi kod Bugojna


Legenda koja živi hiljadu godina: Kameni svatovi kod Bugojna

 

Legenda o Kamenim svatovima u selu Kordići kod Bugojna prepričava se “s koljena na koljeno”. Dok neki smatraju da se radi o prirodnom fenomenu u dolomitnim stijenama, drugi govore o prokletstvu svatova.

Na putu ka selu Kordići u Gračanici kod Bugojna, s desne strane riječice Bunte, na uzvisni od stotinjak metara, nalaze se stijene čiji oblici podsjećaju na ljudska tijela što izaziva čuđenje onih koji ne znaju predanje o Kamenim svatovima.

Tog lijepog oktobarskog jutra hiljadu i neke godine, kaže legenda, svatovi naočitog momka krenuli su po mladu iz susjednog sela. Na putu pregaziše i zamutiše riječicu Buntu na kojoj je jedna starija žena prala veš. Kad je vidjela šta su joj svatovi i konji uradili od bistre vode, klela je svatove riječima “Da Bog da vam puti bili pusti, pratio vas vrag i mrak gusti. Kud hodili, staze ne vidjeli, u kamen se hladni pretvorili. Kamenom se okamenili, ko meni vodu zamuti, prokleti im bili puti”.

Svatovi se nisu osvrtali za sobom već su na konjima nastavili prema svom odredištu.
Nakon nekoliko sati, istim putem su se vraćali kući sa lijepom mladom. Zastali su na Bunti, a onda se nebo iznad njih zamračilo i zavladala je potpuna tama u kojoj su se čuli jecaji i plač.

Kad se tama razišla, stanovnici Susida vidjeli su skamenjene svatove. Kad je vidjela šta je uradila, starija žena se bacila u nabujalu Buntu. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.