U znak sjećanja na jedan od najtežih dana u historiji ovog grada 


U znak sjećanja na jedan od najtežih dana u historiji ovog grada u ponedeljak
27.06.2022.godine bit će obilježena 12. godišnjica od terorističkog napada na zgradu
PU-PS Bugojno i stradanja policijskog službenika Tarika Ljubuškića.

Tim povodom planirano je da se obilježavanje godišnjice i polaganje cvijeća održi
pored spomen obilježja u ul.Dr. Wagnera (do zgrade PU-PS Bugojno) sa početkom u
11,00 sati.