Iz Bugojna ide željeznica poljem niz Vrbas do Donjeg Vakufa i dalje, jedna u Travnik


Iz Bugojna ide željeznica poljem niz Vrbas do Donjeg Vakufa i dalje, jedna u Travnik

253 km dug Vrbas, izvire ispod planine Raduše 1956 m i Zeca 2160 m visokog, pet sati daleko od Skopaljskog polja. Narod zove Bugojno i drugim imenom „Skoplje“. Na svom putu kroz Skopaljsko polje s desne strane utječu u Vrbas Crni potok, koji izvire ispod Ločike planine i Bistrica, koja izvire pod Goleticom planinom, a među njima je mjesto Gornji Vakuf.

GORNJI VAKUF, gradić na cesti Bugojno – Prozor, udaljen od Bugojna 17 km. Imao je oružničku postaju, osnovnu školu i mekteb. Razvijeno ratarstvo i stočarstvo, te trgovina stokom, posebno s Dalmacijom i Austrougarskom. Imao je 1720 stanovnika. Pošta je otvorena 1.4.1907. kao K. und K. MILITÄRPOST.

S lijeve strane Vrbasa pritočice su mu Poričnica, Veseočica i Prusački potok. Sve pritočice obiluju pastrvama, bjelicama i rakovima. Pri ušću potoka Desne u Vrbas je mjesto Maškara, gdje je znamenit rudokop društva „Bosna“ i gdje vade sinjavac, a tu je u novije doba i talionica žive. Sinjavac je smjesa od bakra, željeza, žive, zlata, srebra, olova i antimona. Najveće mjesto u Skopaljskom polju je Bugojno.

BUGOJNO, gradić i želj.stanica na pruzi Lašva – Bugojno, smješten u dolini Vrbasa, udaljen 48 km od Travnika i Jajca. Kotarsko središte, imao je oružničku postaju, 4 osnovne škole, mekteb, ambulantu i apoteku. Razvijeno ratarstvo i stočarstvo, lov, ribolov i turizam. Imao je 1950 stanovnika. Pošta je bila otvorena od 10.10.1878. – 6.7.1879. kao K. u. K. ETAPPEN – POSTAMT No XV. Ponovo je otvorena 10.2.1881. kao K. K. MILITÄRPOST XV.

Iz Bugojna ide željeznica poljem niz Vrbas do Donjeg Vakufa i dalje, jedna u Travnik, a druga u Jajce. Korito Vrbasa vrlo je kamenito, te uslijed toga Vrbas nije zgodan za kupanje. U koritu rijeke Vrbas nalaze i ponešto zlata. U rijeci ima prilično rakova, od riba osobito pastrva i mladica, dok na njoj ima mnoštvo mlinova, koji su obično primitivni, te su po svojoj vrsti sve mlinovi na vreteno. I tako Vrbas dalje teče poljem sve do Donjeg Vakufa, tu ostavlja Skopaljsko polje i lomi sebi put između raznih gorskih kosa sve do Jajca.

DONJI VAKUF, gradić udaljen 12 km od Bugojna i 35 km od Travnika. Želj.stanica na pruzi Lašva – Bugojno s odvajanjem pruge za Jajce. Imao je oružničku postaju, osnovnu školu, pravoslavnu školu i 3 mekteba. Razvijeno stočarstvo, voćarstvo i uzgoj šećerne repe. Imao je 2030 stanovnika. Pošta je otvorena 6.7.1879. kao K. u. K. ETAPPEN – POSTAMT No XV (žig prije korišten u Bugojnu), a zatvorena 10.2.1881. Ponovo otvorena 1.8.1881. kao K. K. MILITÄRPOST XLII.

Jedan od najljepših krajeva Bosne svakako je Jajce sa svojom okolicom. Tu je čarobna dolina Vrbasa sa bisernom krunom svih tih dražesti, sa divnim slapom, što ga tvori plaha Pliva rušeći se baš pred zidinama Jajca u duboki Vrbas. Krasna li pogleda! Ta cijeli ti se slap na mjesečini čini, kao da se sam biser ruši u Vrbas. A Vrbas ti se opet sav uzburkao i ustalasao, sve mu se bijeli pjena pri dnu slapa, a silnu vodenu prašinu sipa naokolo po bregovima kao da je pomahnitao. Najzad se ipak sljubi i upokoji s Plivom te mirno teče koritom svojim, kao da ništa nije bilo