Priča za laku noć : LAŽNI ŠTAP


Dva čovjeka uđoše u sudnicu i stadoše ispred kadije. Prvi bijaše visok, čvrsto građen, pedesetih godina, a drugi star, povijenih leđa, oslanjao se na debeli štap.
«Ovom svom prijatelju dao sam deset zlatnika. Obećao je da će mi ih vratiti kada bude mogao. Kad god mu ih zatražim, on pobjegne od mene» – požali se prvi čovjek.
«Šta imaš da kažeš na ovo?» – upita kadija starca.

«Priznajem da mi je dao deset zlatnika, ali sam mu ih vratio, gospodine kadijo.»
«Hoćeš li da se pred sudom zakuneš da si svom prijatelju vratio zlatnike?!»
«Hoću, kadijo.» «Onda digni desnu ruku i zakuni se.» Starac čovjeku pruži štap, podiže desnu ruku i reče: «Kunem se da sam mu vratio deset zlatnika.»

Kadija ukori čovjeka što je optužio svog prijatelja, pa se on izvini kadiji jer je možda zaboravio. Starac uze svoj štap od čovjeka i krenu oslanjajući se na njega. Prije nego što njih dvojica napustiše sudnicu, kadiji sinu jedna ideja pa ih pozva da se vrate.
«Da li se stalno oslanjaš na šta?» – upita kadija starca. «Ponekad, gospodine kadijo» – odgovori starac. Kadija postavi isto pitanje drugom čovjeku koji mu odgovori: «Ne, kadijo, nisam ga prije vidio da se poštapa!»

Kadija od starca zatraži da mu da štap. Zatim poče pregledati štap i osjeti da je izuzetno težak. Vidje da je drška štapa čudna i da se može skinuti. Okrenu je nekoliko puta, snažno je povuče i odvoji od štapa. Zapazi da štap šupalj i unutar njega komadić platna. On ga povuče i malo nakrivi štap tako da ispred prisutnih u sobi ispadoše zlatnici. Kadija zapovjedi čovjeku da skupi zlatnike. Čovjek ih skupi i prebroja deset komada.

«Nevaljalče, očigledno je da si ovog čovjeka i mene htio prevariti!!! Posumnjao sam u tebe kada sam vidio da si štap vratio svom prijatelju u trenutku kada si se zaklinjao. Zar si mislio da će tvoja zakletva tako biti ispravna?!» Potom se kadija okrenu prema vlasniku zlatnika i reče mu: «Ovaj starac je lažljivi prevarant. Dao ti je štap u kojem su bili tvoji zlatnici pa se zakleo da ti ih je vratio. Oni su u tom trenutku bili kod tebe, a da ti to nisi znao. Ovo je obična prevara!»

Naposlijetku se kadija obrati stražarima: «Uhvatite ovog lopova i bacite ga u tamnicu u kojoj će odležati odgovarajuću kaznu za krivokletstvo i još veću za pronevjeru.»
Čovjek iz sudnice izađe sretan, ne vjerujući da su mu vraćeni njegovi zlatnici. Svi prisutni su bili oduševljeni kadijinom mudrošću i domišljatošću.