Da se možete vratiti u prošlost, koji savjet biste dali sebi?


Da se možete vratiti u prošlost, koji savjet biste dali sebi?

Kroz život često prolazimo kroz različita poglavlja bez da se osvrnemo, sagledamo šta smo naučili na tom putu, šta ponijeti u novi.

Da možete vratiti vrijeme unatrag, u prošlost i iz sadašnjih "cipela" obratiti se sebi u mlađim danima? Šta biste si poručili, savjetovali? Šta biste drukčije napravili? Čemu biste u životu posvetili više vremena, kome biste dali više sebe?