Općinska izborna komisija - Općina Bugojno


“Općinska izborna komisija Bugojno poziva sve birače da do 04.07.2022. godine, izvrše uvid
u Izvod iz privremenog biračkog spiska koji je za birače koji glasaju na redovnim biračkim mjestima
izložen na mjestima kako slijedi:

1. Za biračka mjesta 109A002 Centar I i 109A025 Šehitluci – zgrada Srednje mješovite škole
Bugojno, ul. Zlatnih ljiljana bb,


2. Za biračka mjesta 109A003 Ciglane i 109A026 Nugle – zgrada Srednje tehničke škole
Bugojno, ul. Ciglane II bb,


3. Za biračko mjesto 109A004 Centar II – prostorije Doma penzionera, ul. Dr. Wagnera br.9,
Za biračka mjesta 109A005 Terzići, 109A027 Hendek, 109A038 Donjići, 109A006 Voznik i
109A036 Polje - zgrada Prve osnovne škole Bugojno, ul.Hendek VII br.2,


4. Za biračka mjesta 109A007 Novo naselje, 109A029 Poljice, 109A030 Kolonije, 104A034A i
109A034 B Čipuljić-Šumelje – zgrada Druge osnovne škole Bugojno, ul. Armije BiH br.7,


5. Za biračka mjesta 109A008 Jaklić, 109A009 Sultanovići, 109A031 Vrbanja, 109A035 Crniče
i 109A039 Hadžialića ograda – zgrada Treće osnovne škole Bugojno, ul.Jaklić V br.2,


6. Za biračko mjesto 109A016 Gaj – zgrada Osnovne muzičke škole Bugojno, ul. Slobode bb,


7. Za biračko mjesto 109A010 Bristovi i 109A037 Kula – zgrada Osnovne škole Bristovi,


8. Za biračko mjesto 109A011 Golo Brdo – zgrada Omladisnkog doma u Golom Brdu,


9. Za biračko mjesto 109A012 Drvetine – zgrada Osnovne škole Drvetine,


10. Za biračka mjesta 109A013 Bunta i 109A032 Gračanica – zgrada Osnovne škole Gračanica,


11. Za biračko mjesto 109A017 Odžak – zgrada Osnovne škole Odžak,


12. Za biračko mjesto 109A018 Poriče – prostorije MZ Poriče,


13. Za biračko mjesto 109A019 Rovna – zgrada Osnovne škole Rovna


14. Za biračka mjesta 109A020A, 109A020B Vesela . zgrada Osnovne škole Vesela,


15. Za biračka mjesta 109A021 Vučipolje i 109A023 Kandija – zgrada Osnovne škole Kandija,

 

16. Za biračko mjesto 109A022 Kopčić – Zgrada MZ Kopčić,


17. Za biračko mjesto 109A028 Gromile- zgrada Prve osnovne škole,


18. Za biračka mjesta 109A001 Vrbas, 109A014 Glavice , 109A015 Karadže , 109A033
Ždralovići, 109A024 Čaušlije, 109A040 Milanovići i Kotezi, izvod iz Privremenog biračkog
spiska će biti postavljen u prostorija Općinske izborne komsije u Bugojnu, zgrada Općine
Bugojno, kancelarija broj 114.

Uvid u Izvod iz privremenog biračkog spiska može se izvršiti i u Centru za birački spisak, koji je
smješten u zgradi Općine Bugojno, kancelarija br.114, svakim radnim danom od 7,30-14,30 sati.”

Izvod iz privremenog biračkog spiska je također objavljen i na web stranici općine
Bugojno, te i na taj način svi birači imaju mogućnost uvida u privremene biračke
spiskove.

Posebno obavještenje za raseljena lica:


Osobe koje imaju status raseljenog lica, mogu do 19.07.2022. godine svoju biračku opciju
odrediti/promijeniti podnošenjem Zahtjeva Centru za birački spisak Općine Bugojno.

Podnošenjem Zahtjeva raseljena lica se opredjeljuju za glasanje:


1. Lično ili u odsutnosti za općinu prebivališta iz 1991. godine, ili
2. lično za općinu gdje imaju boravište (pod uslovom da boravište imaju u toj općini
najmanje 6 mjeseci prije dana izbora).


Predsjednik OIK-e Bugojno
Mirza Ibrahimović, s.r.