Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB provodi aktivnost: Pregledi učenika ukazuju na probleme zbog preteških torbi i manjka aktivnosti


Aktivnost koju do kraja kalendarske godine provodi Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, a koja se tiče skrininga osnovnoškolaca, u ranoj fazi pokazuje da se sve više djece suočava sa deformacijom koštano-mišićnog sistema, ali i gojaznosti.

Pregledi, koji obuhvataju svakog učenika osnovnih škola na području kompletnog Srednjobosanskog kantona, stvorit će kompletniju sliku o tome šta bi se trebalo poduzeti kako bi isti bili umanjeni.

O obuhvatnosti projekta govori podatak da u Zavodu očekuju da će tokom trajanja istog preći više od 22 hiljade kilometara, kako bi obišli učenike svih osnovnih, ali i područnih škola, a na ovu temu razgovarali smo sa Matejom Ibrišimbegović, voditeljem Odsjeka za preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu školske djece i mladih na području SBK.

Travnicki.INFO