Poplave na području Travnika: Izljevanje na više lokacija


Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana na području općine Travnik došlo je do znatnih problema zbog izljevanja rijeka i potoka usljed obilnih padavina.

Doduše, padavine su sa sobom ponovo na vidjelo istakle još jedan problem: Gomile smeća koje naši građani svakodnevno odlažu u rijeke.

Nadležne općinske službe su od sinoć na terenu i uz pomoć građevinske mehanizacije intervenišu na najugroženijim lokacijama.