PRIČOM O “INVESTIRANJU” U GORNJEM VAKUFU – USKOPLJU PRIKRIVAJU SE RAZOTKRIVENE MALVERACIJE?


Dana 25.11.2023 godine na web portalima objavljen je tekst pod naslovom: Gornji Vakuf: Lokalne vlasti nadaju se brzom pokretanju proizvodnje u nekadašnjem TOM-u

S tim u vezi ovim putem, lica koja su uključena u cio proces provođenja stečajnog postupka nad društvom “TOM” d.o.o. – u stečaju obavještavaju javnost da je označeni tekst pokušaj da se po ko zna koji put prikriju određene malveracije koje su pravnim putem razotkrivene, a riječ je o slijedećem:

Navedenim tekstom označeno je: 

Tvornica za obradu metala (TOM) iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja prekinula je proizvodnju 2019. godine, što je tačno.

Oko 300 radnika ostalo je bez posla, a nakon pokrenutog stečaja bosansko-njemački investitor IAB Engineering u maju 2023. kupio je proizvodne pogone gdje namjerava pokrenuti proizvodnju i zaposliti oko 200 radnika.

Predmetna informacija nije tačna, jer prije svega ovdje nije riječ o bosansko-njemačkom investitoru, već o društvu koje je osnovano 2022 godine, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 1.000,00 KM, čiji osnivači su fizička lica, jedno lice BIH državljanin, a drugo lice državljanin Srbije.

Sve navedeno moguće je provjeriti uvidom u web portal registar privrednih subjekata BIH gdje iz izvoda iz registra privrednih subjekata u BIH, kao i izvod bonitetne ocjene označenog društva jasno se utvrđuje o kakvom je društvu riječ, pa samim tim možemo znati i o kakvom je investitoru riječ.

Investitor je kako se navodi predmetnim tekstom u kupovinu proizvodnih hala nekadašnjeg TOM-a već uložio 4.92 miliona KM, platio je više stotina hiljada maraka na ime poreza na promet nekretninama, osigurao tržište za izvoz i ima jasan plan o pokretanju proizvodnje što podržavaju povjerioci TOM-a uključujući i same radnike. No, pravna nesigurnost i mogući propusti sudova koče proces.

Ni naprijed označeni navodi teksta nisu tačni, jer:

Investitor nije uložio vlastita sredstva u kupovinu proizvodne hale nekadašenjeg TOM-a, a to se može dokazati uvidom u dokumentaciju koja se nalazi u sudskom spisu iz koje se nesumnjivo utvrđuje da je novac za kupovinu navedenog pogona osiguran putem kreditnog zaduženja kod Privredne Banke Sarajevo d.d. Sarajevo ( banke koja je u ovom stečajnom postupku razlučni i najveći povjerilac ), te da je za osiguranje povrata tog kredita založena upravo imovina društva TOM D.O.O. u stečaju, dakle ponavljamo da javnost zna po ko zna koji put da je u ovom slučaju slobodno možemo reči “TOM sam sebe kupio”.

Oznaka da najava ponovnog pokretanja proizvodnje za Gornji Vakuf-Uskoplje znači mnogo, te da o ozbiljnosti investitora govori i činjenica da je u startu uloženo 5 miliona KM, je samo “mrtvo slovo na papiru” , jer nije bilo nikakvih ulaganja sredstava od strane investitora.

Shodno prednjim navodima dokazano je i koliko je ozbiljno obećanje i namjera investitora kada su u pitanju najave za upošljavanje novih 200 radnika, jer ako taj isti investitor iz kreditnih sredstava kupuje objekte u kojima će uposlit radnike onda je logično postaviti pitanje na koji način će isti osigurati sredstva za dalja ulaganja.

Investitor je za kupovinu objekata kao osiguranje povrata kredita upravo kupljene objekte dao pod hipoteku, mada je iskreno upitno i kako je ostvario kreditno zaduženje u iznosu od 5.000.000,00 KM kada nema zakonskim uslova, jer naglašavamo društvo nema ostvarenih poslovnih rezultata, niti upisani kapital koji bi garantirao takvu mogućnosti kreditiranja

Netačni su navodi o utjecaju politike i politikanstvu, te o pravnoj nesigurnost, na koju se pozivaju određena lica u svojim izjavama, posebno je neosnovana tvrdnja da je iskustvo investitora u TOM-u razotkrilo mnoge slabosti sistema koje generiraju pravnu nesigurnost i koje bi se trebale otkloniti.

U konkretnom slučaju pravosudni sistem je pokazao pravnu sigurnost kao i spremnost za reagiranje suda, posebno postupajućeg sudca u slučaju kada ovlaštena lica u ovom predmetu poduzimaju aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonskim propisima.

Podsjećamo da na sve propuste sud reaguje, provodi postupak utvrđivanja osnovanosti upućenih prigovora određenih lica i na ročištu održanom dana 10.07.2023 godine donošenjem Rješenja:

„STAVLJA SE VAN SNAGE oglas o prvoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika objavljen u Oslobođenju i Večernjem listu 24.03.2023 godine

STAVLJA SE VAN SNAGE oglas o drugoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika objavljen u Večernjem listu 18.04.2023 godine

STAVLJA SE VAN SNAGE oglas o trećoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika objavljen u Večernjem listu 22.05.2023 godine

STAVLJA SE VAN SNAGE ODLUKA STEČAJNE UPRAVNICE sa zapisnika o drugoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika kojom se proglašava kupac društva IAB ENGINEERING – IAB INŽINJERING d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, pobjednikom drugog javnog nadmetanja sa ponuđenom cijenom od 4.912.384,50 KM.

Nalaže se stečajnoj upraviteljici i odboru povjerilaca da se dosljedno drže i primjenjuju odredbe Zakona o stečaju, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom i drugih pozitivnih propisa kojima mogu dovesti u vezu unovčenje imovine stečajnog dužnika, te se upozoravaju da će u slučaju kršenja odredbi gore navedenih propisa sud koristiti svoja ovlaštenja iz Zakona o stečaju, od novčanog kažnjavanja do razriješenja.

Ovo se ima smatrati posljednjim upozorenjem stečajnoj upravnici i članovima odbora povjerilaca.

PROTIV NAVEDENOG RJEŠENJA NIJE DOPUŠTENA ŽALBA

Navedenim postupanjem sud je razotkrio malverzacije u označenom postupku, te reagirao ponavljamo na zakonit i pravilan način.

Međutim pojedinci u ostvarenju svojih ciljeva ne prezaju ni od poduzimanja aktivnosti kojima zanemaruju odluke suda, jer iako upoznata sa naprijed navedenim isti nastavljaju da provode odluke koje su stavljene van snage, što je rezultiralo uvođenjem kupca u posjed nekretnina unatoč zabrani suda i odlukama postupajućeg sudca te odluci Kantonalnog suda Novi Travnik, da bi e išlo i korak dalje raspolaganjem novčanim sredstava bez znanja i odobrenja sud, koji je izdao Zaključak o zabrani raspolaganja istim.

Dakle, slažemo se da sudske odluke i procedure ne treba komentarisati, jer je evidentno da su sudovi u ovom predmetu postupili u skladu sa zakonskim odredbama, te da su i sudske procedure utemeljene na zakonskim odredbama, tako da nije osnovano tvrditi suprotno bez valjanih dokaznih materijala.

Preciznom analizom provedbe stečajnog postupka nad društvom TOM d.o.o. u stečaju, nesumnjivo se može utvrditi tko je i na koji način pokušao da izignoriše zakonske i podzakonske odredbe, što je postupajući sudac utvrdio i naravno izdavanje procesnih rješenja onemogućio.

Sve prednje navode možemo utvrditi uvidom u označeni spis sudskog predmeta, a tvrdnje pojedinaca koje su suprotne navedenom isti moraju dokazati validnim dokaznim materijalom.