“Spriječite ekološku krizu, ugrožene su nam šume, vode, plodno zemljište…”Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima RS koji predviđa da za istraživanja mineralnih sirovina više neće biti potrebna saglasnost lokalne samouprave, kao ni mišljenje o procjeni uticaja na životnu sredinu naći će se na sutrašnjem redovnom zasijedanju Narodne Skupštine Republike Srpske.

Timo povodom su predstavnici ekoloških udruženja “OZRENSKI STUDENAC” iz Sočkovca i “GOSTILJ OZREN” iz Boljanića uputili otvoreno pismo narodnim poslanicima, upozoravajući na moguće katastrofalne posljedice izmjena Zakona o geološkim istraživanjima.

Izmjene člana 33, stava 5 aktuelnog Zakona o geološkim istraživanjima predviđaju ukidanje ovlasti lokalnih zajednica da onemoguće detaljna geološka istraživanja teških metala, kao što su nikal, kobalt i litijum. Prema riječima predstavnika ekoloških udruženja, eksploatacija ovih metala ostavlja trajne negativne posljedice na kvalitet životne sredine, što direktno ugrožava prirodne resurse kao što su šume, vode i plodno zemljište.

“Donošenjem novog Zakona o detaljnim geološkim istraživanjima u julu 2022. izbačena je zabrana vršenja ovakvih projekata u naseljenim mjestima. Sada se predlaže ukidanje saglasnosti lokalne samouprave, kojom je projekat mogao biti zaustavljen,” navode u saopštenju. “Ovakve izmjene Zakona pogoduju isključivo investitorima, a na štetu lokalne zajednice.”

Primjer rudnika litijuma u Loparama, gdje je lokalna samouprava bila nemoćna u pokušajima da pravnim putem ospori projekat, dodatno pojačava zabrinutost. Udruženja podsjećaju na slučaj iz 2012. godine kada su u Srbiji zaustavljeni slični projekti istraživanja nikla, kao i na sličan projekat zaustavljen u Višegradu 2014. godine.

slika

Katastrofa u Loparama: Osušena stabla i nestašica vode zbog geoloških istraživanja

BiH

Ivana Đurđević

Ekološka udruženja apeluju na narodne poslanike da razmotre svoje odluke i ne žrtvuju područje Ozrena. “Neophodno je da se ovakvi projekti reguliraju posebnim pravnim aktima, koji bi uključili i lokalnu zajednicu u proces dodjele prava na istraživanje i eksploataciju, kako je predviđeno Arhuškom konvencijom čija je BiH potpisnica,” ističu predstavnici udruženja.

“Ako se ove izmjene usvoje, budućnost naše zajednice biće u rukama stranih kompanija koje se vode isključivo materijalnim interesima, tretirajući našu zemlju kao koloniju,” zaključuju u saopštenju, napominjući da su minimalne koncesione naknade u Republici Srpskoj usporedive jedino sa najsiromašnijim afričkim zemljama.

Redžib Skomorac iz Centra za životnu sredinu iz Banjaluke za BUKU je ranije iznjeo značajne primjedbe na predložene izmjene Zakona o geološkim istraživanjima. Prema njegovim riječima, brisanje dodatnih uslova u članu 33, poput dokazivanja riješenih imovinsko-pravnih odnosa, mišljenja nadležnog organa o potrebi provođenja procjene uticaja na životnu sredinu te saglasnosti lokalne samouprave, nije opravdano.

Skomorac je naglasio da predložene izmjene umjesto poboljšanja postojećih odredbi zapravo imaju cilj značajno oslabiti kriterijume za odobravanje istraživanja. Ocenjuje da su izmjene usmjerene ka “pojednostavljenoj eksploataciji”, a ne istraživanju rudnog bogatstva. Takav pristup nije u skladu s važećim pravnim standardima koji garantuju prava na mirno uživanje posjeda, privatnog i porodičnog života, zdravu životnu sredinu i zaštitu zdravlja, te načelo održivog upravljanja javnim resursima.

Skomorac izražava zabrinutost i zbog povećanja količina mineralnih sirovina koje se mogu izuzeti. Posebno ističe problem s “metalnim mineralnim sirovinama”, čija gornja granica za izuzimanje nije jasno definirana. Predlaže precizno određivanje gornje granice za izuzimanje “korisnih komponenti” metalnih mineralnih sirovina ili usklađivanje s ograničenjem iz člana 33, stav 1.

Podsjetimo resorni ministar je ranije tvrdio da će se uzeti u obzir mišljenje javnosti prije usvajanja.

Opozicija ostaje sumnjičava, tvrdeći da izmjene imaju za cilj centralizaciju moći i donošenje ključnih odluka bez adekvatne participacije lokalnih zajednica.

(Buka)