Bilo je to vrijeme u kome su ljudska snaga ,čini se,prelazile normalne granice


Prehrambena industrija „MLINPEK“ DD BUGOJNO razvilo se iz preduzeća za promet, preradu i doradu žitarica i njihovih prerađevina na veliko i malo „ŽITOROD“ Bugojno, koje je osnovano 10.01. 1957. godine upisom u registarski sud u Banja Luci. Sjedište preduzeća „ŽITOROD“ Bugojno kao matičnog preduzeća bilo je na adresi na kojoj je sjedište sadašnjeg „MLINPEK“ D.D. Bugojno, pošto je „ŽITOROD“ Bugojno pored pogona i skladišta u Bugojnu imalo isturene dijelove - pogone i skladišta u Travniku, Livnu,Tomislavgradu, Jajcu, Drivuši i Kaćunima. Preduzeće „ŽITOROD“ Bugojno je samostalno poslovalo sve do početka 1974. godine. Na dan 27.12.1973. godine preduzeća: „ŽITOROD“ Bugojno, „KVALITET“ Bugojno,„RESNIK“ Bugojno, ZZ „JEDINSTVO“ Bugojno i „HLADNJAČA i KLAONICA“ Bugojno, potpisali su Sporazum o udruživanju u kombinat i Sporazum o podjeli imovine, u okviru kojeg bi poslovale kao osnovne organizacije udruženog rada.


Kombinat „INPO“ konstituisan je 18.02.1974. godine na osnovu Rješenja privrednog suda u Banja Luci pod nazivom: „Kombinat industrijsko-poljoprivredno prometnih organizacija „INPO“ Bugojno. Na dan 18.02.1974. godine u sudski registar izvršen je upis OOUR-a mlinska industrija i pekarstvo, kao pravnog sljednika preduzeća „ŽITOROD“ Bugojno, a „ŽITOROD“ Bugojno je prestao da postoji i brisan je iz sudskog registra. Također i istureni pogoni su konstituisani kao OOUR-i. Mlinska industrija i pekarstvo Bugojno, još uvijek u sastavu Kombinata „INPO“ Bugojno se 29.12.1978. godine transformiše u Radnu organizaciju pod nazivom: Kombinat INPO RO „MLINPEK“ Bugojno. U sastavu RO „MLINPEK“ Bugojno bili su: OOUR pekara Livno, OOUR mlin i pekara Jajce i OOUR pekara Tomislavgrad.


Dakle i radna organizacija „MLINPEK“ Bugojno se 29.12.1989. godine organizuje kao Društveno preduzeće pod nazivom: SP „INPO“ Bugojno Društveno preduzeće mlinarstvo i pekarstvo „MLINPEK“ Bugojno,a istureni dijelovi pogoni i skladišta su organizovani kao poslovne jedinice u sastavu DP „MLINPEK“ Bugojno. Dana 15.07.1991. godine Društveno preduzeće „MLINPEK“ Bugojno istupa iz SP „INPO“ Bugojno i potom vrši promjenu svog statusa. Upisuje se dana 29.10.1991. godine u sudski registar kao: Prehrambena industrija „MLINPEK“ dioničko društvo u mješovitoj svojini, potpuna odgovornost, što znači da je većinsko učešće u strukturi vlasništva imala država, a ostali dio je u vlasništvu sitnih dioničara- uposlenika. Preduzece pristupa procesu privatizacije 2007. godine. Iste godine je okončam proces privatizacije te je izvršen upis u sudski registar. Od 13.07.2007.godine „MLINPEK“ DD Bugojno je preduzeće u privatnoj svojini. Većinski vlasnici kapitala - dioničari su „MLINPEK-ŽITAR“ dd Jajce i UTD „BEST“doo Travnik.

Zbog ovakve vlasničke strukture,„MLINPEK“ DD Bugojno je po pitanju poslovne saradnje usko povezano sa „MLINPEK-ŽITAR“ DD Jajce, privrednim društvom koje se bavi proizvodnjom mlinskih i pekarskih proizvoda i UTD „BEST“ doo Travnik koji se uglavnom bavi trgovinskom djelatnošću i koji širom BiH ima svoje prodajne objekte.


Nakon privatizacije, „Mlinpek“ dd Bugojno bilježi pozitivne pomake i promjene u svim sferama
poslovanja, jer se, naročito nakon privatizacije, stalno vrše ulaganja u proširenje i modernizaciju postojećih i izgradnju novih kapaciteta. Zahvaljujući takvoj razvojnoj politici „MLINPEK“ DD Bugojno postaje savremeno industrijsko preduzeće.


„MLINPEK“ DD Bugojno, zbog svog pogodnog položaja i karaktera proizvodnje kojom se bavi, ima strateški značaj ne samo za grad Bugojno nego i za širi region.