Priče za Dobro jutro : Bratska podjela


Priče za Dobro jutro : Bratska podjela

Kome treba više…

Dva brata posjedovala su farmu čije je plodno tlo davalo obilnu ljetinu. Sve su dijelili na pola.
Tako je funkcioniralo jedno vrijeme no kako je jedan brat bio oženjen i imao petoro djece, a drugi samac, odnos među njima se mijenjao.

Oženjeni brat razmišljao je: „To nije u redu. Moj brat nije oženjen i dobivao polovicu uroda s farme. Sa mnom je moja žena i naša djeca i na neki način ne moram brinuti za svoju starost. Ali, tko će se brinuti za mog brata kad ostari? On bi trebao više staviti na stranu za budućnost nego li što to čini sada…“.

S tim bi mislima ustao tijekom noći, prikrao bi se kući svoga brata i istresao bi vreću žita u bratovu žitnicu.
No, i drugog brata su počele salijetati slične misli, te bi se povremeno noću budio iz sna i govorio bi:
„Ovo nije pošteno. Moj brat ima ženu i petero djece, a dobio je polovicu uroda sa zemlje, kao i ja koji ne moram nikoga prehranjivati osim sebe. I da li pravedno da moj brati, čije su potrebe, očito, veće od mojih, dobije onoliko koliko i ja?“.
Tada bi ustao iz kreveta i odnio bi punu vreću žita u žitnicu svoga brata.

Jedne noći, obojica su ustala iz kreveta u isto vrijeme i naišli su jedan na drugoga s vrećom žita na leđima…

Opis fotografije nije dostupan.