TITO O BUGOJNU


TITO O BUGOJNU

Posmatrao sam sada kako izgledaju ti krajevi gdje smo mi ratovali,gdje smo bili 1942.godine.Na primjer,Bugojno.To je bila mala varošica.Danas je cijela ona ogromna dolina prekrivena građevinama,novim kućama .I sve je elektrificirano.

Bugojno nije više mala palanka,već grad sa fabrikama,soliterim.I ljudi vide koliko je toga postignuto za 30 godina,što je kratak period u istoriji jednog naroda.Razumije se ,nama to daje više elana,podstreka da činimo sve što možemo da bi narod bio sretniji i zadovoljniji.Jer,iako smo do sada ogromno učinili,pred nama je još dosta toga što treba dauradimo....

Ove riječi druga Tita izgovorene u Novom Sadu na „Sterijinom pozorju“koje su slušali građani Jugoslavije posredstvom TV dnevnika 17.aprila 1977.godine te večeri su posebno gordo zvučale u domovima Bugojanaca.One su ponosno i poletom ispunile srca svih nas.A kako i nebi.To su bile riječi priznanja našem gradu i nama ,riječi druga Tita našeg prvog i najdražeg sugrađanina.