Birajmo, umjesto da glasamo!


Birajmo, umjesto da glasamo!

Blizu su nam Lokalni izbori 2020. Bugojno su preplavili izborni materijali
mnogih stranaka čiji nam se kandidati smiješe sa svih strana sa samostojećih
panoa, plakata, drvoreda, svjetiljki, portala, tv-a...
Ne znam samo da li se kampanje provode i po vjerskim objektima (vjerovatno
jesu) samo oprezno i indirektno jer se fizički osjeti jedna krajnja izborna
neizvjesnost tako da su mnoge galamdžije zaćutale bojeći se promjena...
Ono što se da vidjeti u cijelom Bugojnu je kultura nediranja bilo čijih plakata,
nema uništavanja, cijepanja, skidanja, šaranja, izuzev nekoliko beznačajnih
slučajeva. I to je tako širom Bugojna i njegove okolice po mjesnim
zajednicama...


Osjeća se novorazbuđeni život, već predugo uspavani i bahato zatomljeni do
ekstremnih granica – elan, energija, nada – neuništivi, nepokolebljivi,
nesalomivi bugojanski kao i bosanskohercegovački duh.
Poslije 30 godina destrukcije, ludila, bezumlja, posrćućeg tumaranja po
bespućima šizofrenih i paranoičnih polumova na BH političkoj sceni...
Vrijeme je da se probudimo, progledamo svojim očima i skrojimo sami sebi
sudbinu i sudbinu svoga grada kojeg i kakvog zaslužujemo i ponovo da
budemo u društvu najboljih poslije 30-ogodišnjeg propadanja i nestajanja.
Iziđimo na Izbore ne da glasamo, već da biramo jer smo glasači već 30 godina
pa nas od predratnih 5 miliona sada nema ni pola u državi (kao i u Bugojnu).
Pogotovo pozivam mlade da iziđu na Izbore i biraju jer time biraju svoju
budućnost.

Birajte, ako nećete stranku, onda birajte ljude u strankama!

A ima i takvih!

Bugojno, 13.11.2020. Viktor Dundović, prof.


A podsjetimo se kako su izgledali Izbori u Bugojnu prije 18 godina (2002.) pod
naslovom „Ikarov let naciona(lista) iznad kukavičjeg gnijezda“