Skupština SDA Jajce: Izetbegović kandidat za predsjednika SDA BiH, Mujić za potpredsjednika


Na večeras održanoj Skupštini OO SDA Jajce odlučeno je, a na osnovu odluke Glavnog odbora SDA BiH o broju, načinu izbora i kriterijima za izbor delegata 8. Kongresa SDA, te uputstvu za izbor delegata 8. Kongresa i predlaganja kandidata za izbor centralnih organa SDA BiH, da kandidat za predsjednika SDA BiH bude Bakir Izetbegović.

Osim toga, za poziciju potpredsjednika SDA BiH odabrano je ime Mirsada Mujića.

Kongres SDA čine delegati koji su birani iz različitih izvora, a skupština općinskih organizacija ima ključnu ulogu u ovom procesu. Na osnovu toga, izabrani su sljedeći delegati Kongresa iz Općinske organizacije SDA Jajce:

1. Nisvet Hrnjić,
2. Amer Mrako,
3. Indira Mehić- Čejvan,
4. Samed Glamočić.

Kongres također uključuje i delegata Kongresa koji se biraju prema svojim političkim položajima, a to su vijećnici iz Općinske organizacije SDA Jajce u Općinskom vijeću Jajca:1. Mevzudin Duranović,
2. Ismet Huskić,
3. Fikret Čančar,
4. Salahudin Crnac,
5. Senada Imamović,
6. Ismet Meštrovac,
7. Kemal Vuković,
8. Amel Zekan,
9. Ena Imamović.

Također, na Kongresu će biti prisutni i načelnik općine Jajce Edin Hozan, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Bajro Makić, zastupnik u Skupštini SBK Semina Mukić te član Glavnog odbora SDA BiH Mersudin Hadžić.

Iz Općinske organizacije SDA Jajce stigla je i poruka podrške svim delegatima 8. Kongresa SDA BiH, izražavajući želje za njihovim sretnim i uspješnim radom.Ove odluke su važan korak u procesu izbora lidera SDA BiH na 8. Kongresu stranke i oblikovanju buduće političke agende SDA na državnom nivou. S obzirom na historiju i uticaj SDA u Bosni i Hercegovini, očekuje se da će ovo biti značajan događaj za političku scenu naše zemlje, poručili su.