STATISTIKA OBRAZOVANJA U BIH: RAST UPISA U VRTIĆIMA, PAD BROJA SREDNJOŠKOLACA


U školskoj godini 2023./2024., statistika obrazovanja u Bosni i Hercegovini pokazuje dinamične promjene u različitim segmentima obrazovnog sistema. Prema podacima Državne Agencije za statistiku, evidentan je porast upisa djece u predškolske ustanove, pad broja učenika u osnovnim školama, dok su visokoškolski upisi ostali stabilni.

U predškolskim ustanovama zabilježen je porast broja djece za 6,3%, dosegnuvši ukupno 41.214 djece. Javne ustanove obuhvatile su 59,7% djece, dok su privatne ustanove obuhvatile 40,3%. Važno je napomenuti da je na mjesto u predškolskim ustanovama čekalo 6533 djece.

Jaslice su imale 10.251 dijete, što predstavlja povećanje od 9,6% u odnosu na prethodnu pedagošku godinu. Najveću skupinu među njima čine djeca u dobi od 2 do 3 godine (56,9%).

U osnovnim školama, podaci za 2022./2023. godinu pokazuju pad od 4465 učenika u odnosu na prethodnu godinu. Na početku te školske godine djelovalo je 1686 osnovnih škola s ukupno 260.337 učenika. U prve razrede upisano je 28.253 učenika, što je povećanje od 0,9%.

Srednje škole bilježe manji upis u 2022./2023., s ukupno 107.936 učenika u 312 škola, što je smanjenje od 321 učenika ili 0,3%. Tehničke škole privlače najveći broj učenika (57,8%), slijede gimnazije (20,5%), dok je u stručnim školama bilo 18,3% učenika.

Na visokoškolskim ustanovama u akademskoj godini 2022./2023. upisano je 73.250 studenata, uključujući kratki ciklus i integrirane studije. Broj diplomiranih/završenih studenata u 2022. godini iznosi 11.312, s padom od 8,2% u odnosu na prethodnu godinu. Studentice čine 62,1% ukupnog broja diplomiranih/završenih studenata.

 

Uprkos dinamici promjena u različitim obrazovnim segmentima, obrazovanje u Bosni i Hercegovini ostaje ključan faktor u životima mladih, od predškolskih dana do visokoškolskog stupnja.