SAOPĆENJE ZA JAVNOST


SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Poštovani sugrađani, članovi Sportskog saveza naše Općine,
Ranije su članice putem telefonskih razgovora, e-mailova i internet portala obaviješteni o terminu održavanja Izvještajne skupštine Saveza za 2020.godinu.

Do sada je 20 članica potvrdilo svoje delegate, te ih obavještavamo da će se sjednica, kako je i planirano, održati dana 27.05.2021.godine, sa početkom u 17 sati, u Kristalnoj Sali općine Bugojno.
Napominjemo da će svi delegati dobiti u pisanoj formi izvještaje, te iste mogu pratiti prilikom izlaganja svakog od izvještaja. 

Predviđeni dnevni red je:

1. Usvajanje Dnevnog reda, utvrđivanje zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika

2. Godišnj izvještaj o radu za 2020.godinu( izvještava Pandžo Aldin )

3. Financijski izvještaj za period 01.01.2020. do 31.12.2020.godine (izvještava Ramić Almir)

4. Prijedlog novog Pravilnika o kategorizaciji sportskih klubova i udruženja općine Bugojno i kriterija za raspodjelu finansijskih sredstava namijenjenih sportu (prezentuje Gasal Amer )

5. Prijem novih članica u Sportski savez općine Bugojno

6. Razno :

- Popuna UO Saveza ( kooptiranje novih članova iz kategorije 1 i kategorije 3)
-Imenovanje Predsjednika i potpredsjednika Skupštine
UO Sportskog saveza općine Bugojno