JAVNI POZIV 


JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu;

Član 1. Objavljuje se Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za Izbor najboljeg sportsite Kantona za 2021. godinu,sa Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za ostvarene rezultate u 2021. godinu.

Član 2. Za nominaciju za Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

1. da su sportiste članovi kluba sa područja SBK/KSB;

2. u kategorijama najuspješniji sportista, sportiskinja, sportista i sportiskinja iz ekipnih sportova da imaju navršenih 16 godina;

3. da su sportski klubovi i ekipe upisane u Registar sportskih klubova MInistarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta;

4. sportisti, sportski klubovi i ekipe sa područja Općine Kiseljak moraju imati status članice granskog saveza sa područja SBK/KSB, a isti mora biti član Sportskog saveza SBK/KSB.

Član 3. Nominacije za Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu, dostavljaju se za sljedeće kategorije:

 najuspješniji sportista,

 najuspješnija sportiskinja,

 najuspješniji sportista iz ekipnih sportova,

 najuspješnija sportiskinja iz ekipnih sportova,

 najuspješniji sportista u kategoriji juniora,

 najuspješniji sportista u kategoriji juniora iz ekipnih sportova,

 najuspješnija sportiskinja u kategoriji juniorki,

 najuspješnija sportiskinja u kategoriji juniorki iz ekipnih sportova,

 najuspješniji sportista u kategoriji kadeta,

 najuspješniji sportista u kategoriji kadeta iz ekipnih sportova,

 najuspješnija sportiskinja u kategoriji kadetkinja,

 najuspješnija sportiskinja u kategoriji kadetkinja iz ekipnih sportova,

 najuspješniji sportista u kategoriji sportista/iskinja s tjelesnim oštećenjem,

 najuspješniji trener,

 najuspješniji trener iz ekipnih sportova,

 najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji,

 najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji,

 najuspješnija juniorska ekipa u muškoj konkurenciji,

 najuspješnija juniorska ekipa u ženskoj konkurenciji,

 najuspješnija kadetska ekipa u muškoj konkurenciji,

 najsupješnija kadetska ekipa u ženskoj konkurenciji,

 najuspješnija ekipa u kategoriji sportista s tjelesnim oštećenjem. Izbor u navedenim kategorijama vršit će se u skladu sa Pravilima za izbor sportiste i sportske ekipe SBK/KSB koji je sastavni dio Javnog poziva.

Član 4. Nominacije za posebna priznanja Sportskog saveza SBK/KSB dostavljaju se za sljedeća priznanja:

1. Nagrada za životno djelo,

2. Zlatna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,

3. Srebrna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,

4. Bronzana plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,

5. Priznanje „Sportski radnik godine“,

6. Nagrada „Sportski novinar godine“,

7. Posebna priznanja sportistima i organizacijama.

Priznanja Sportskog saveza SBK/KSB dodjelit će se u skladu sa Pravilnikom o nagradama i priznanjima koji je sastvni dio Javnog poziva.

Član 5. Nagrada za životno djelo u oblasti sporta dodjeljuje se licima koja su neprekidno u toku najmanje 40 godina svoje kontinuirane aktivnosti u oblasti sporta imala izuzetno zapažene rezultate i doprinjeli razvoju sporta i unapređenja sporta u sljedećim područjima:

- Znanstveno-istraživački rad u oblasti sporta,

-Publicistički rad u oblasti sporta,

- Organizacijski i sistematski doprinos u oblasti sporta,

- Projektovanje i izgradnja sportske infrastrukture,

- Vrhunsko međunarodno dostignuće.

Član 6. Plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjulju se licima koja su kontinuirano djelovala u oblasti sporta i imala izuzetno zapažene rezultate i doprinjeli razvoju sporta i unapređenja sporta, afirmisali Kanton i džavu Bosnu i Hercegovin, dodjelju se kako slijedi:

- Zlatna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 30 godina;

- Srebrna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 25 godina;

- Bronzana plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 20 godina.

Član 7. Priznanje ,Sportski radnik godine,dodjeljuje se sportskom radniku koji tokom kalendarske godine ostvari izvanredne rezultate u omasovljenju organizacija, njenom uspješnom rukovođenju i razvoju, učestvuje u ostvarivanje visokih sportskih rezultata, popularizaciji sporta uopće kao i dugogodišnji uspješni rad u organizacijama sporta.

Član 8. Priznanje “Sportski novinar godine“ dodjeljuje se sportskom novinaru za rad u sportskom novinarstvu, za objektivno i blagovremeno praćenje sportskih događaja na prostoru SBK/KSB.

Član 9. Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Prijavu za Javni poziv na obrascu br. 1. nominacije za ;Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu, ili obrascu br. 2. nominacije za nagrade i priznanja Sportskog saveza SBK/KSB koji su sastavni dio Javnog poziva; 2.

Kraću biografiju nominovanog kandidata, kluba i ekipe; 3. Potvrdu krovnog granskog saveza o nastupu za reprezentativne selekcije BiH; 4. Rodni list ili potvrda iz CIPS-a za nominacije u kategorijama najuspješniji sportista, sportiskinja, sportista i sportiskinja iz ekipnih sportova; 5. Zapisnik sa takmičenja u pojedinačnim sportovima gdje vidno da je učestvovalo minimalno osam  takmičara; 6. Ovjerene kopije diploma; 7. Sportski klubovi i ekipe ovjerenu konačnu tabelu za takmičarsku sezonu 2020/2021 i ovjerenu tabelu za polusezonu 2021/2022 od granskog saveza; 8. Dokaz o kontinuiranom radu (nagrada za životno djelo, plakete Sportskog saveza SBK/KSB); 9. CD sa fotografijama i biografijom nominiranih.

Član 10. Prijave sa svim traženim dokumentima u zatvorenoj koverti dostaviti preporučeno poštom, sa naznakom za Ocjenjivački sud/Žiri „Izbora najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu„ ili za ;Komisiju za nagrade i priznanja Sportskog saveza SBK/KSB; na adresu:

Sportski savez SBK/KSB Erika Brandisa bb 72270 Travnik (na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon) Javni poziv otvoren je do 20. januara 2022. godine Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

P R E D S J E D N I K

Mirsad Ibrišimbegović, dipl. inž. arh.