Političarima luksuz, građanima javne kuhinje.


Političarima luksuz, građanima javne kuhinje.

I dok jaz između bogatih i siromašnih sve više raste, postavlja se pitanje, hoćemo li na kraju svi završiti na kazanima, dok političari razmišljaju kako potrošiti visoke plaće koje im upravo građani osiguravaju?

Dok političari sebi povećavaju plaće, Bosna i Hercegovina sve više postaje zemlja bogatih i siromašnih, bez srednjeg staleža. Redovi ispred javnih kuhinja sve su duži, među korisnicima su i radnici s minimalnim plaćama, umirovljenici, umjetnici... Plaće bh. političara sve su veće, bogati postaju bogatiji, a siromašni još siromašniji.

O socijalnoj pravdi se više i ne priča. Mi se bavimo nekim efemernim političkim temama, ko s kim ko zašto ko je kome šta rekao, a socijalna pravda niti postoji niti o njoj iko išta govori"