Primjena zakona o zabrani pušenja u Federaciji BiH, kafići do 50 m2 trebaju…


Mi smo kao BiH 2009. sa izvjesnim zakašnjenjem donijeli odluku o ratifikaciji, kaže Aida Ramić Čatak iz Ministarstva zdravstva FBiH.

U toku je priprema implementacije Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana na teritoriji Federaciji BiH. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavljuju da će inspektori pratiti pravilnike koji će ubrzo stupiti na snagu. Iz Ministarstva zdravstva poručuju da je ovo prvi korak zaštite od duvanskog dima i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU.

Implementacija Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji je u pripremi prilično je prilagođen EU direktivama, poručuju iz Federalnog Zavoda za javno zdravstvo i Federalnog ministarstva zdravstva. Inspektori najavljuju da će pratiti pravilnike koji će ubrzo stupiti na snagu.

Tako da ćemo mi raditi uglavnom kliičke centre. Obzirom da radimo i ustanove za osuđenike radićemo i, govorim za zdravstvene inspektore, od KPZ Zenice do Busovače i Tuzle. Radićemo ustanove koje se bave biomedicinskom potpomognutom oplodnjom i radićemo ostale koje nam dostave stranke i koje se odnose na našu vrstu nadzora, kazao je Adi Gujić iz Federalne uprava za inspekcijske poslove.

Vedran Marčinko, pomoćnik ministra zdravstva FBiH za pravne poslove i EU integracije kaže da je u nacrtu tog pravilnika je stavljeno to da do 50 kvadrata ugostiteljski objekti biraju da li su pušački ili ne. Moraće imati adekvatnu ventilaciju koja će koliko toliko štititi ostale.

Usklađivanjem sa propisima zakona, poručuju nadležni, poštuje se zdravlje.

Smatramo da provedba ovog Zakona iz aspekta javnog zdravlja nam približava mogućnosti koje su dobile druge zemlje koje su ovo uradile mnogo prije. Podsjetila bih da je okvirna konvencija o kontroli duhana stupila 2005 g. na snagu. Mi smo kao BiH 2009. sa izvjesnim zakašnjenjem donijeli odluku o ratifikaciji, kaže Aida Ramić Čatak iz Ministarstva zdravstva FBiH.

-Ovim putem apelujem i na ministra minisarstva zdravlja i socijalne zaštite RS da ovakav ili čak bolji zakon donese u drugom entitetu jer oni koji žive na toj teritoriji BiH takođe šalju apele, poručila je Jasmina Čekrić, izvršna direktorica PROI-a.

Posjećeno je više od 80 posto ugostiteljskih objekata i pokazalo se da je 70 posto njih uskladilo poslovanje sa ovim zakonom.

Građani su podijeljeni. Jedni podržavaju, drugi smatraju da je to smiješno.