Da li političari u BiH potcjenjuju narod ili precjenjuju sebe?


Da li su građani svjesni svoje demokratske moći?