FBiH pokreće najvažniju reformu – smanjuje se porezni pritisak na rad


Federacija kreće u reformu koju struka ocjenjuje kao jednu od najznačajnijih kada govorimo o jačanju ekonomskog standarda, poboljšanju poslovne klime te općenito unaprjeđenju gospodarskih tokova i temeljem koje će se stvoriti preduvjeti za rast plaća, ali i otvaranje novih radnih mjesta. Večernji list BiH doznaje kako se intenzivno radi na pripremama zakona iz reformskog paketa koji trebaju smanjiti porezno opterećenja na rad, a posebice je u fokusu zakonsko rješenje o doprinosima, koje donosi smanjenje stope kako bi se rasteretilo gospodarstvo.

 

Ključ za ekonomiju

 

Na ovu materiju gleda se kao na ključ poboljšanja ekonomske situacije, a što će biti iznimno važno u vremenima velikih neizvjesnosti koje karakterizira inflacija, a onda i moguće smanjenje gospodarske aktivnosti. Federacija tako želi preduhitriti eventualne nove poremećaje te otvoriti mogućnost tvrtkama u BiH lakše poslovati koristeći prednosti novog zakonskog rješenja, ali i uzimajući u obzir dobre strane poreznog okvira, ali i neke druge prednosti zbog kojih ovaj entitet može postati primamljiviji prostor za investiranje. To je osobito važno i kada promatramo tematiku izravnog stranog ulaganja u BiH, a koje dobiva na vrijednosti zbog potrebe tvrtki sa Zapada za geografski bližim lokacijama, a upravo u tom kontekstu treba uputiti i na program nove vlasti koji predviđa niz reformi u području socijalne politike i ekonomije

 

U nastavku procesa reformi svakako treba uputiti i na prioritete koji su definirani i kroz dokument okvirnog proračuna FBiH za razdoblje od 2024. do 2026. godine, a u kontekstu onih srednjoročnih u fokusu je kreiranje poslovnog ambijenta, poticanje i rast investicija.

 

Te aktivnosti bit će podržane izdvajanjem većih iznosa sredstava za financiranje infrastrukturnih projekata, nastavak izgradnje autocesta i brzih cesta, kao i unaprjeđenje zračnog i željezničkog prometa. Vlada FBiH će nastaviti s poduzimanjem mjera na maksimalnoj racionalizaciji troškova javne uprave, unaprjeđenju nadzora nad trošenjem javnih sredstava, aktivnim politikama na tržištu rada te povezivanjem obrazovanja i tržišta rada. Također, tu je i poduzimanje mjera na postupnom prelasku na zelenu i kružnu ekonomiju, kao i mjera na digitalnoj transformaciji industrije te malih i srednjih poduzeća.

 

Vidljivo je i kako reforma javne uprave predstavlja jedan od ključnih procesa o kojima svakako ovise i sva druga kretanja u ekonomskom prostoru jer je za registraciju i pokretanje biznisa iznimno važno ubrzati procedure, odnosno smanjiti čekanja za prikupljanje papirologije. Stoga treba podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH nedavno, na prijedlog Federalnog ministarstva pravosuđa, donijela odluku o usvajanju zajedničke platforme o načelima i načinu provedbe reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Zajednička platforma primjenjuje se u provođenju reformskih mjera koje su utvrđene kao zajedničke i individualne, a ima za cilj osiguranje provedbe reformskih mjera i aktivnosti radi ostvarenja utvrđenih reformskih ciljeva u oblasti javne uprave u BiH i postizanje jednog od 14 prioritetnih uvjeta koje BiH treba ispuniti prije početka pregovora o članstvu u Europskoj uniji.

 

Digitalizacija

Naravno, blizak proces ovomu je i digitalizacija, a u tom kontekstu treba podsjetiti kako je nedavno u rad pušten integrirani online sustav za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.