KAKO SE RAĐALA TVORNICA"Slavko Rodić"BUGOJNO


SRCE UMJESTO BAGERA !!!

Bila je to 1950.godina,godina velikih poduhvata . Baš nekako u tom vremenu naša zemlja ,svi naši narodi bili su izloženi izuzetno žestokim i neočekivanim političkim,vojnim i ekonomskim pritiscima.
U tim uslovima i okolnostima 27.marta 1950.godine,prema Rješenju koje je lično potpisao Tito, počela je izgradnja nove tvornice u Bugojnu "Slavko Rodić"

Sudionici toga početak sjećaju se danas tog perioda,velikog početka i o njemu ,pričaju.
Bilo je to vrijeme u kome su ljudska snaga ,čini se,prelazile normalne granice.Tada se nije pitalo kako i može li , već se znala samo jedna riječ- mora i može. Počeli su gradit rubriku sa jednim jedinim inženjerom Borim Stankovića i nekoliko tehničara.Proizvodnja je počela sa nekoliko garnitura jurija. A ipak ,ostvareni su pravi proizvodi.Evo jednog ...dopremljen je na stanicu kotao težine 25 tona.Bez dizalica ,bez ikakve druge odgovarajuće opreme ,trebalo je kotao prebaciti na gradilište fabrike a to je značilo preći nekoliko kilometara.Golim rukama, mic po mic,kotao je prebačen na mjesto gdje ga je trebalo ugraditi.

Radilo se preko cijelog dana i dugo u noći.Niko nije vodio računa o radnom vremenu,o radnom danu.Sve tako dok se nije zašlo duboko u proizvodnju,dok nije izvršen zadatak.