Na policama jedna cijena, na kasi druga


Jedna od najčešćih glavobolja koju građanima stvara odlazak u trgovačke centre je mogućnost da će se cijena proizvoda na polici razlikovati od cijene koju treba platiti na kasi, ili da se ispod proizvoda na neurednoj polici nalazi nekoliko različitih cijena koje se mogu “dešifrovati” jedino uspoređivanjem bar koda proizvoda i bar koda na markici s cijenom.

Pojedini građani će na kasi svakako platiti cijenu kakva god da je, neki će vratiti proizvod ukoliko se cijena razlikuje u odnosu na onu na polici, a rijetki će otići korak dalje te zatražiti razgovor sa poslovođom ili se obratiti inspekciji. Upravo je ova posljednja opcija ona koju bi građani trebali izabrati imajući u vidu učestalost pojave razlike u cijenama i neurednih polica koje ne samo da zbunjuju potrošače, a što je zakonski zabranjeno i kažnjivo, već trgovcima omogućavaju nepoštenu zaradu.

Zakon je po tom pitanju jasan. Tako se u članu 11. Zakona o zaštiti potrošača u BiH navode sljedeće odredbe: 1.) Trgovac je obavezan na vidnom mjestu istaknuti prodajnu cijenu proizvoda i usluga u službenoj valuti Bosne i Hercegovine 2.) Prodajna cijena proizvoda i usluga je konačna cijena u koju su uključeni svi porezi, doprinosi i takse i jednaka je prodajnoj cijeni iz knjige popisa 6.) Prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere treba da budu jasno, vidljivo, čitko i jednoznačno napisani na proizvodu, odnosno omotu, te na prodajnom mjestu proizvoda i usluge, kao i na proizvodu u izlogu. Na proizvodu, osim prodajne cijene iz stava (2) ovog člana, ne smiju se isticati druge cijene, osim u slučaju rasprodaje 10.) Trgovac je dužan pridržavati se prodajne cijene proizvoda i usluga.

Pored toga, u članu 7. navedenog zakona se navodi da je trgovac obavezan da “prodaje proizvod, odnosno pruža uslugu potrošaču na način koji nije u suprotnosti s dobrim poslovnim običajima”.

Kazne trgovcu za nepoštivanje navedenih odredbi se u FBiH kreću u iznosu od 1.500 KM do 3.500 KM, dok su u RS-u kazne oštrije i kreću se u omjeru od 2.000 KM do 10.000 KM .