Predstavljena knjiga „Od Batona do Kulina“


“Prvi korak ka uništenju jednog naroda je brisanje njegovog pamćenja. Uništiš mu knjige, kulturu i historiju i onda nađeš nekog da piše nove knjige, proizvede novu kulturu, izmisli novu historiju. Takav narod brzo počinje zaboravljati šta jeste i šta je bio. Iskrena (poštena) historija oslobađa”. (Američki historičar Arthur Schlesinger)


U organizaciji općine Bugojno , u saradnji sa Fondacijom „Čuvari baštine Bassania“, večeras je upriličena promocija knjige „Od Batona do Kulina“, autora Suada Haznadarevića i Emira Medanhodžića.

„Ovu knjigu smo pisali tri godine i namjera nam je da široj čitalačkoj publici damo nove uvide u historijat Bosne. Evidentirali smo bosanske banove 300 godina prije Kulina bana. Pričali smo o Crkvi bosanskoj, njenim počecima ali i o Gotima koji su imali veliki uticaj. Željeli smo da tamni srednji vijek da osvjetlimo široj čitalačkoj publici“, kaže Medanhodžić.

O knjizi, pored autora, govorili su i:prof.dr. Ahmed Kico ,prof. Mirsad Bušatlija i novinar i publicista Kemal Balihodžić.

„Autori ove knjige napravili su značajnu i duboku historijsku sondu gdje su ispod nagomilanog sedimenta pronašli veoma interesantne informacije koje nikako ne mogu biti zanemarene od strane budućih istraživača i autora. Sam period koji oni istražuju, od Batona do Kulina, je period koji je, poprilično, zanemaren u našoj historiografiji“, kaže prof.dr. Ahmed Kico.

Prema riječima prof.historijskih Bušatlije, iako bi se istraživanjem historije Bosne u većoj mjeri trebale baviti institucije, sve je više pojedinaca koji nastoje dati nove podatke o našim precima. „Autori su godine proveli istražujući širom BiH i regije i to njihov istraživanje, čitanje i pisanje je ugledalo svjetlo dana. Iako istražuje i druge epohe osim ove, može se reći da je ova knjiga kruna istraživanja kada je upitanju ovaj period“.

Izuzetno sretan sam što će čitaoci imati priliku da, kroz čitanje knjige „Od Batona do Kulina“, saznaju nove činjenice o periodu koji do sada nije istraživan u velikoj mjeri.

Knjiga S. Haznadarevića & E. Medanhodžića – Od Batona do Kulina bana, zaista naznačuje nove mogućnosti i osmišljava novi pristup u čitanju i razumijevanju najranije historije ljudi i prostora na kome nastaje, traje kroz vrijeme i danas postoji entitet u histriji poznat pod imenom Bosna (u moderno doba pridodato - i Hercegovina).
Prilozi s kojim se srećemo u ovoj knjizi, smjeraju na jedno: da nas, svjetlom istine o jednoj zaboravljenoj historiji, oslobode. Ovo štivo stoga, smatram nije prejako kazati, vrijedi čitati svima, koji žele znati šta je to Bosna i kto je taj, dođavola, narod Bošnjana - Bošnjaka - Bosanaca.